Tarragona Lodge

Dak Aanwending

Die Tarragona Lodge in Houtbaai het probleme ondervind met knaende lekkasies. Na ondersoek van ʼn kontrakteur is die bestuur van die Tarragona Lodge ingelig dat daar ernstige strukturele probleme was met die dak, wat die lekkasies veroorsaak het. Hulle is aangeraai om dele van die dak te vervang aangesien party van die dak hellings nie geskik was vir die dakbedekking wat gebruik is nie, naamlik sement teëls. Die kontrakteur het aanbeveel dat die dele van die dak wat vervang moes word met ʼn ander dak materiaal vervang word om die probleem van die dak hellings op te los terwyl die huidige dak struktuur en algehele voorkoms van die gebou so ver moontlik behou kon word.

Die Gastehuis se nutsman, Hugh Byrnes was ook op die perseel en het self ook al op vele geleenthede van BULLDOGSEAL gebruik gemaak. Mnr. Byrnes het aan die bestuur voorgestel dat hul BULLDOGSEAL gebruik om die dak te herstel en verseël in plaas daarvan om dele van die dak te vervang.

Deur die dak te herstel in plaas daarvan om dele te vervang sou die bestuur baie geld, tyd en ongerief bespaar.

Mnr. Byrnes het geweet dat dit nie altyd moontlik is om die gekraakte teëls te sien wat lekkasie veroorsaak aangesien die krake soms onder die ander teëls verskuil kan wees. Die gereelde water lekkasies was ook al sigbaar aan die binnekant van die gebou.

Die Tarragona bestuur het Mnr. Byrnes aangestel om die dak te herstel met BULLDOGSEAL.
Hy het gebruik gemaak van Charcoal kleurige BULLDOGSEAL omdat dit die beste ingeskakel het by die bestaande sement dakteëls. Mnr. Byrnes het tussen die teëls en waar die teëls oorvleuel twee (2) lae BULLDOGSEAL aangeverf. Genoegsame tyd moet toegelaat word tussen lae om die BULLDOGSEAL kans te gee om droog te word.

Toe dit ‘n paar dae nadat die projek voltooi is reën, het die klient Mnr. Byrnes laat weet dat hul baie bly was dat daar geen lekkasies te bespeur was nie.

Vir meer inligting kontak asseblief Urban Tribes.
info@urbantribes.co.za | tel. 021 712 0209 | www.bulldogseal.co.za

 

Bo: Sement dakteëls, reg rondom verseël met twee (2) lae BULLDOGSEAL. Hierdie foto wys die eerste laag BULLDOGSEAL wat Mnr. Byrnes aangewend het. Die eerste laag BULLDOGSEAL wat Mnr. Byrnes aangewend het was Grys kleurig. Hy het dit opgevolg met ʼn tweede laag wat Charcoal kleurig was om in te smelt met die bestaande dak.

Bo: Sement dakteëls, reg rondom verseël met twee (2) lae BULLDOGSEAL. Hierdie foto wys die eerste laag BULLDOGSEAL wat Mnr. Byrnes aangewend het. Die eerste laag BULLDOGSEAL wat Mnr. Byrnes aangewend het was Grys kleurig. Hy het dit opgevolg met ʼn tweede laag wat Charcoal kleurig was om in te smelt met die bestaande dak.